Višnja I. Divild Žeželj i Jelena Višekruna

O igrologiji

Pedagoško psihološko savetovalište “Igrologija” nastalo je kao rezultat dugogodišnjeg rada sa decom i roditeljima, a u cilju jačanja ličnih kapaciteta, postizanja emocionalne stabilnosti i osnaživanja cele porodice. Porodicu doživljavamo kao veoma važnu kariku u formiranju samostalne, samouverene i samopouzdane dece koja će uspešno moći da se prilagode svetu koji ih okružuje, a da pri tome sačuvaju svoju individualnost, kreativnost i jedinstvenost.

Zalažemo se za emocionalno stabilnog roditelja koji će samo takav moći da se nosi sa svim izazovima sa kojima se svakodnevno suočava. Roditeljstvo se uči i usavršava i zato je nama jedan od osnovnih ciljeva pomoć roditeljima kao najvažnijim nosiocima vaspitnog procesa. Kroz pažljivo osmišljene edukacije i individualno savetovanje pomažemo im da otklone blokade koje stoje na putu ka odgovornom roditeljstvu I ispunjenom životu, pomažemo im da prihvate, razumeju i ukoliko je potrebno načine promene koje će dovesti do poboljšanja odnosa prema sebi, svojoj deci, drugima i svetu. Tu smo i da deci pružimo neophodnu profesionalnu podršku na putu ka nesmetanom razvoju, da ih ohrabrimo, naučimo, osnažimo, da se maksimalno oslonimo na snage kojima raspolažu, iskoristimo sve mogućnosti koje nude i “naoružamo” ih veštinama za uspešno prilagođavanje i snazlaženje u svetu koji ih okružuje.

Programi koje nudi savetovalište "Igrologija" su dostupni svima koji žele da nauče "igrati" igru života zastupajući svoje dostojanstvo i istovremeno poštujujući i uvažavajući druge. To se zove ispunjen život.

"Igrologija" je mesto gde se rešavaju problemi!

O nama

Višnja I. Divild Žeželj

diplomirani pedagog i integrativni dečiji psihoterapeut
Višnja I. Divild Žeželj

Po formalnom obrazovanju sam diplomirani pedagog, nakon završetka studija osećala sam da mi fali još znanja i alata koji bi mi dali veću šansu i više mogućnosti da se ostvarim na profesionalnom planu. Kako je rad sa decom uvek bio u centru mojih interesovanja dalje usavršavanje nastavila sam u toj oblasti. Smatram da je individualni pristup i prepoznavanje perioda posebne osetljivosti kod deteta ključan za razvoj svih potencijale koje dete u sebi nosi, što je u skladu sa učenjem Montesori pedagogije, završila sam bazični kurs Montesori programa i stekla zvanje Montesori vaspitača.

Tragajući dalje za jezikom koji deca najbolje razumeju stigla sam do igre, što sam više upoznavala njene čari i mogućnosti koje nam pruža u radu sa decom to je ljubav prema njoj postajala sve jača i put me je odveo do Integrativne dečije psihoterapije. Profesionalni put koji već godinama utabavam kao dečiji psihoterapeut doneo mi je mnoga znanja, veštine i iskustva, omogućio mi je da ispoljim svoju kreativnost, ali me je naučio da budem strpljiva, da čekam i verujem u dete koje je ispred mene. Sigurna sam da su svi odgovori i kapaciteti u detetu samo je potrebno sačekati pravo vreme da se zajednički suočimo sa onim sa čim dete ne može da se izbori samo. Kako bi dete izraslo u samostalnog, samouverenog i stabilnog odraslog neophodna mu je podrška porodice pre svega roditelja, mišljenja sam da je važno da roditelj bude emocionalno stabilan kako bi u najboljoj meri odgovorio potrebama deteta. Emocionalna pismenost nije veština sa kojom se radjamo, ona se uči i kao i svaka druga veština učvršćuje vežbanjem. Kao sertifikovani trener emocionalne pismenosti i asertivne komunikacije kroz posebno kreirane programe pomažem roditeljima da savladaju ovu veštinu i budu najbolji roditelji svome detetu.

U svom radu primenjujem i znanja koja sam stekla tokom godina edukacija iz različitih psihoterapijskih pravaca. Edukovana sam iz Racionalno emotivno bihejvioralne terapije (REBT), Terapije prihvatanjem i posvećenošću (ACT) i Transakcione analite (TA). Kako je moj posao usmeren većim delom na rad sa decom, a jedina tehnika koju u radu koristim igra obožavam svoj posao i veći deo radnog dana provodim igrajući se, jednom rečju uživam.

Kada se “ne igram” na poslu onda se “igram” mame, supruge, sestre, ćerke, snaje, tetke, ujne, zaove, kume, koleginice, drugarice... Volim sve svoje uloge bilo da su stečene, dodeljene , birane, nametnute i trudim se da ih “igram” iskreno, požrtvovano, pošteno, sa puno ljubavi i uloženog truda kako bi “ igra” bila što bolja i svi “igrači” zadovoljni.

Jelena Višekruna

master pedagog i integrativni dečiji psihoterapeut

Studirala u Novom Sadu, na filozofskom fakultetu i stekla zvanje master pedagog, potom završila edukaciju za dečijeg integrativnog psihoteraputa. Brojne edukacije, bogatile su i širile moja znanja i krčile put onome što sam danas.

Čvrsto verujem da vaspitanje izgradjuje našu ličnost, da uverenja kreiraju zivotni put i da je „bukvar“ uspesnog zivota emocionalna pismenost. Sertifikovani sam trener emocionalne pismenosti i asertivne komunikacije. Samovaspitanje vidim kao ključnu veštinu svakog pojedinca koji želi da živi život u skladu sa sobom i ima volju da se razvija i stiče veštine koje mu koriste i omogucavaju racionalan odnos prema sebi, drugima i životu uopšte. Stoga na psihoterapiju i savetovanje gledam kao na učenje, savladavanje novih, za nas korisnijih načina razmišljanja, koja neminovno utiču i na promenu nefunkcionalnog ponašanja. Psihoterapija je „prevaspitavanje“ na koje smo pristali jer smo uvideli da nas u svakodnevnom funkcionisanju nešto „žulja“ te želimo da se oslobodimo „viška“.

Ja sam REBT savetnik, pod supervizijom i svoje znanje iz pedagogije sam „naslonila“ na psihoterapiju. Smatram da psihoterapija i pedagogija imaju isti cilj i na putu ka tom cilju koriste vaspitanje, obrazovanje, odredjene tehnike i metode kako bi se izgradila stabilna ličnost, spremna da odgovori na sve izazove koji su neminovnost u našim životima. Kao integrativni dečiji psihoterapeut i montesori vaspitac podržavam igru, najvažniju delatnost svakog deteta jer deca komuniciraju igrajući se. U radu sa decom je ipak najvažniji rad sa njihovim roditeljima. Igrologija je za mene mesto gde se spajaju pedagogija, psihologija i psihoterapija sa jasnim ciljem, da se reše problemi i lične teškoće.

Volim svoj posao i ulažem sebe i sva svoja znanja maksimalno. Uživam u kreiranju programa, u idejama, planovima, realizacijama...

Jelena Višekruna
To Top ↑