Podrška roditeljima

Biti roditelj znači učiti o snagama koje niste znali da imate i doživeti strahove za koje niste znali da postoje
Linda Wooten

Linda Wooten

Roditelji se suočavaju sa brojnim izazovima tokom odrastanja dece zbog kojih povremeno mogu imati potrebu za stručnom podrškom u cilju:

  • preispitivanja vaspitnih stilova
  • odabira adekvatnog vaspitnog stila za konkretno dete
  • uskladjivanja vaspitnih stilova oba roditelja
  • prevazilaženja kriznog perioda
  • pomoći pri postavljanju granica svom detetu
  • razumevanja psiholoških faza i procesa kroz koje prolaze deca tokom odrastanja
  • rešavanja konflikata na adekvatan način
  • prevazilaženje teškoća u prilagodjavanju dečijim potrebama
  • boljeg razumevanja medju članovima porodice
  • rada na ličnom razvoju

Pedagoško savetovanje - savetodavni rad sa roditeljima

Pedagoško savetovanje stavlja akcenat na probleme vezane za vaspitanje, učenje i roditeljstvo. Cilj pedagoškog savetovanja je unapređivanje roditeljskih veština. Savetovanje se može obavljati sa jednim ili sa oba roditelja. Roditelji na ovaj način mogu razrešiti dileme u vezi vaspitanja, steći znanja i uvide gde eventualno greše u tom procesu. Radi se na povećanju snaga koje roditelji poseduju, na učenju novih načina rešavanja vaspitnih problema, kao i smanjenju grešaka,upoznavanje roditelja sa eventualnim emocionlanim blokadama koje tete može da ima, a koje dovodo do problema u učenju i lošem školskom postignuću. Roditelji dolaze sa konkretnim problemom koji ne uspevaju da reše i obično žele da nauče veštine koje će omogućiti rešavanje datog problema. Savetovanje je usmereno na poboljšanje odnosa, focus je na poboljšanju komunikacije, pronalaženju nove strategije za rešavanje problema. Tokom savetovanja roditeljima se pruža podrška da otvoreno ispolje svoje misli i osećanja kao i da se jasno odrede i održe adekvatne porodične uloge i pravila ponašanja. Savetovanje traje od 60 do 90 minuta jednom nedeljno dok ukupan savetodavni rad može da traje od nekoliko sesija do nekoliko meseci.

Program emocionalna pismenost za roditelje “Bukvar roditeljstva”

Za odnos roditelj - dete je isključivo odgovoran roditelj zato je naš cilj da roditeljima pomognemo da se sa ovom veoma važnom i odgovornom ulogom što uspešnije nose. Biti zdrava podrška svom detetu znači biti realan i postaviti se ispravno u svakodnevnim situacijama. Možemo reći da je emocionalna stabilnost skup sposobnosti koje doprinose tačnijoj proceni i izražavanju sopstvenih emocija. Radi se zapravo o sposobnosti prepoznavanja i ispravnog izražavanja emocija, tako da naše reakcije budu u skladu sa realnošću. Emocionalna pismenost nam obezbedjuje zdrav i iskren odnos sa detetom, rešavanje problema na ispravan način i pomaže nam da razvijemo samosvest, veštine planiranja, odlučivanja, donošenja odluka i koraka koje ćemo napraviti kako bi rešili neki problem na konstruktivan način. Emotivna stabilnost donosi ličnu moć i jača naše roditeljske veštine, a deci uliva sigurnost i uči ih da budu stabilne ličnosti i imaju jasniju sliku o sebi i životu. Poenta je da živimo život u kladu sa realnošću. Emocionalna pismenost nas uči da razumemo zašto se ponašamo tako kako se ponašamo i mi i naša deca. Program se od 8 susreta u trajanju od 2 sata, jednom nedeljno u isto vreme na istom mestu.

Program “Naša priča”

Program „Naša priča“ je strukturisani psihoedukativni program namenjen roditeljima dece sa smetnjama u razvoju ili hroničnim zdravstvenim teškoćama. Program je koncipiran tako da kroz šest tematskih susreta obrađuje ključne prekretnice u razvoju roditeljskog modela brige nad detetom čiji razvoj odstupa od tipičnog.

Program je namenjen svim roditeljima čija deca imaju razvojne teškoće ili neke (posebno hronične) zdravstvene smetnje. Optimum broja članova u grupi je 4-6. Sa dva voditelja, to čini grupu od 6-8 osoba. Veličina grupe dozvoljava mnogo individualnog kontakta i individualno usmerenih intervencija, a ostavlja i značajan prostor za zajednički rad i direktnu razmenu među članovima grupe.

Program se sastoji od testiranja roditeljskog para, šest radionica u trajanju po 3h (ukupno 18 sati)

To Top ↑